Forskningsprosjekt


Kardiovaskulær risiko blant taxisjåfører i Oslo

Vitenskapelig tittel:

Hvordan var forekomsten av kardiovaskulær sykdom blant 210 drosjesjåfører i Oslo fra 2002 til 2011? Har kost og livsstilvaner endret seg i perioden? Har beregnet kardiovaskulær risiko endret seg i perioden? (beregnet ved hjelp av blodlipider, blodglukose HbA1c, CRP, vekt, høyde, midjeomkrets og opplysninger om livsstilsfaktorer). Har helsetilstand, mosjonsvaner, livsstilsvaner og kostvaner endret seg?Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet har til formål å kartlegge livsstilsrelaterte risikofaktorer for hjerte-kar sykdom og utviklingen i livsstil og helsetilstand blant taxisjåfører i Oslo. Prosjektet skal gjennomføres som et masterprosjekt i ernæringsvitenskap. Data har tidligere vært samlet ved en spørreundersøkelse fra 2002. De samme spørreskjemaene, et om kostvaner og et om medisinske forhold, planlegges nå sendt til de samme 210 informantene. Deltakerne skal også avgi en blodprøve. I tillegg skal ”noen” ringes opp for et mer utdypende kostholdsintervju, og 25-50 inviteres til en helseundersøkelse ved Lipidklinikken der det også blir informert om risiko for hjerteinfarkt og gitt kostholdsråd. For å finne fram til personer som skal forespørres, framgår det at navnelistene skal samkjøres med medlemslistene for drosjeeiere. I tillegg skal de som deltok i undersøkelsen i 2002, også kontaktes. Det er utarbeidet et informasjonsskriv med samtykkeerklæring etter standard mal. Under punkt 5h i søknaden er det gjort rede for hvilke data som skal slettes etter prosjektslutt og hva som vil inngå i deltakernes journal. Slik prosjektet framstilles kan det være nyttig, både for den enkelte som kan bli gjort oppmerksom på sykdom/risiko og i et samfunnsperspektiv med tanke på sosial ulikhet i helse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1101 Prosjektstart: 22.08.2011 Prosjektslutt: 22.08.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kjetil Retterstøl
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utover 5000 kroner i forbindelse med dekning av utgifter til masterstudenten er det ingen finansiering av prosjektetForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 210

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk ernæringsfysiolog, Nivå: Masteroppgave
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt sluttmelding
Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2011 REK sør-øst