Forskningsprosjekt


MR-undersøkelse av prostatakreft

Vitenskapelig tittel:
Kan nye avanserte MR-teknikker som perfusjon, diffusjon eller spektroskopi forbedre den diagnostiske og prognostiske nytten av MR?

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å evaluere nytten av avanserte billeddiagnostiske metoder som perfusjon, diffusjon og spektroskopi for kartlegging av kreft i prostata. Primærhensikten er å kartlegge om de avanserte funksjonelle MR-teknikkene fremstiller malignitetsssuspekte områder bedre enn standard morfologisk MR-teknikk med T1 og T2 vektede bildeopptak alene. Man vil også se om preoperativ MR med avanserte teknikker kan gi informasjon om angiogenetiske eller prognostiske markører påvist ved ulike histopatologiske undersøkelser av tumorvev. Cirka 500 pasienter med ubehandlet, biopsiverifisert prostatakreft skal inkluderes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/711 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 01.09.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jarle Rørvik
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2009 REK sør-øst
18.02.2016 REK sør-øst