Forskningsprosjekt


Translasjonsforskning, meningokokksykdom

Vitenskapelig tittel:

Translational studies in fulminant meningococcal sepsis, the role of monocytes in thrombosis and bleedingProsjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å studere interaksjon mellom humane monocytter og Neisseria meningitidis (Nm). Denne gramneagtive bakterien har et svært potent toksin (LPS) i sin yttermembran, og kan forårsake epidemisk meningitt og letalt sjokk. Enhet for Blodcelleforskning ved MBK har etablert in vitro modeller bestående av rensede monocytter (biobank 908) eller fullblod fra friske, frivillige personer som inkuberes med heteinaktiverte vill type Nm og mutant Nm bakterier som totalt mangler LPS eller har endrede LPS molekyler i sin yttermembran. Ulike responser på ekspresjons og aktivtetsnivå analyseres med ”frontlinje” analyseverktøy (globale mRNA, microRNA og protein, Systems Biology) og vil sannsynligvis resultere i nye biomarkører. Enhet for Blodcelleforskning har i en årrekke samlet biologiske prøver fra pasienter med meningokokksykdom innlagt i sykehus (Biobank 948) og vil analysere blod og vevsprøver på de nye biomarkørene som fremskaffes fra in vitro modellene - translasjonsforskning.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1413 Prosjektstart: 13.04.2010 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Reidun Øvstebø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Postdoc prosjekt finasiert av Viruss for til april 2013.

Enhet for Blodcelleforskning, Seksjon for forskning, Avdeling for Medisinsk Biokjemi, Oslo Universitetssykehus.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 0

Materiale fra biobank:
Studier på meningokokksykdom Biobank 948 Ref REK 2009/54
Humane monocytter og lymfocytter nr 908
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst
16.09.2014 REK sør-øst
04.05.2017 REK sør-øst