Forskningsprosjekt


Omega-3 fettsyrer ved familiær hyperkolesterolemi

Vitenskapelig tittel:

Effekt av omega-3 fettsyrer på endotelfunksjon og inflammatoriske markører hos personer med genetisk verifisert familiær hyperkolesterolemi.Prosjektbeskrivelse:
Personer med arvelig forhøyet kolesterol (familiær hyperkolesterolemi, FH) har en økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Denne risikoen kan reduseres med eksisterende kolesterolsenkende medisiner, men personene har likevel økt risiko sammenlignet med normalbefolkningen. Betennelsesreaksjoner i blodåreveggen er et tidlig stadium i den prosessen som leder til innsnevring av blodårene hos disse personene. Hos andre individer/personer er det vist at slike betennelses-prosesser kan påvirkes av blant annet omega-3-fettsyrer fra fiskeolje. I det aktuelle prosjektet studeres effekten av omega-3-fettsyrer på betennelsesmarkører i blodet hos personer med FH. Videre undersøkes om omega-3-fettsyrer påvirker stivheten og funksjonen i tynne blodårer, noe som kan være en tidlig markør for åreforkalkning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/899 EudraCT-nummer: 2011-001837-18 Prosjektstart: 01.07.2011 Prosjektslutt: 25.10.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Knut Tore Lappegård
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansiering hovedsaklig via interne forskningsmidler ved Nordlandssykehuset. Produsenten av Omacor søkes om bidrag i form av medikament + placebo samt noe midler til laboratorie-analyser.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Materiale fra biobank:
Omega-3 - FH
Behandlet i REK
DatoREK
12.05.2011 REK nord
16.02.2012 REK nord
06.12.2012 REK nord
20.02.2014 REK nord
12.06.2014 REK nord
29.11.2018 REK nord