Forskningsprosjekt


Diabetesbehandling i kommunehelsetjenesten vs. spesialisthelsetjenesten

Vitenskapelig tittel:

Behandling av type 2-diabetes i Fauske og Meløy kommune sammenliknet med behandlingen ved medisinsk poliklinikk Nordlandssykehuset i BodøProsjektbeskrivelse:
Problemstilling: Gjennomgang av data fra 2010 som er innrapportert til Norsk Diabetsregister for voksne fra Fauske og Meløy kommune. Anonymiserte kopier av rapportene til pasientens fastlege vil bli gjennomgått og aktuelle kvalitetesdata fra hver kommune sammenliknet med tilsvarende data fra med.pol i Bodø Tor Claudi er av Universitetet i Tromsø godkjent som veileder for prosjektet
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/898 Prosjektstart: 30.04.2011 Prosjektslutt: 30.08.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: tclaudi@online.no
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset
Nordlandssykehsuet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studentoppgave ved UIT, ingen kostnader som krever egen finansieringForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 900

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisinstudent, Nivå: 5-årsoppgave
Behandlet i REK
DatoREK
12.05.2011 REK nord
16.06.2011 REK nord