Forskningsprosjekt


Livskvalitet i dialyse og etter nyretransplantasjon

Vitenskapelig tittel:
Helserelatert livskvalitet og depresjon hos pasienter med kronisk nyresvikt med behov for nyreerstattende behandling. Oppfølgning av dialysepasienter som er transplantert eller forblir i dialyse

Prosjektbeskrivelse:
Studien er en oppfølging av dialysepasienter som deltok i tverrsnittstudien om helserelatert livskvalitet (HRQOL) i perioden 2006-2007 ved 10 norske dialyseposter. Undersøkelsen omfattet blant annet fysiske og psykiske aspekter ved selvrapportert livskvalitet, forekomst av angst og depresjon, søvnkvalitet og sykdomsoppfatning. Det ble brukt validerte spørreskjema. Resultatene fra denne undersøkelsen er presentert på ulike kongresser. Pr i dag foreligger det ikke longitudinelle studier fra dialysepasienter som senere blir nyretransplantert. 1/3 av pasientene er blitt nyretransplantert siden nevnte studie. Formålet med oppfølgingsstudien er å få kunnskap om depresjon, søvnkvalitet og sykdomsoppfatning blant norske dialysepasienter endres etter nyretransplantasjon sammenlignet med de som fortsetter i langvarig dialyse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/94 Prosjektstart: 01.02.2010 Prosjektslutt: 01.05.2025

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ingrid Os
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Det medisinsk fakultet, Nivå: ph.d
Behandlet i REK
DatoREK
29.01.2010 REK sør-øst