Forskningsprosjekt


Klinisk studie av Rebalance ankelprotese

Vitenskapelig tittel:

A Prspektiv, Multi-Centre Clinical Study of The Rebalance Ankle ReplacementProsjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder en multisenterstudie med 100 pasienter hvorav ca 10 vil inkluderes fra Norge. Hensikten med prosjektet er å evaluere effekten og sikkerheten knyttet til usementert Rebalance ankelprotese som er en videreutvikling av tidligere design, teknikk og materialvalg med henblikk på kliniske resultater og proteseoverlevelse. Protesen vil bli vurdert ved forbedring i smerte, funksjon, bevegelsesutslag og pasienttilfredshet. Målingene vil gjøres preoperativt og ved fastsatte oppfølginger postoperativt. Hver enkelt pasient vil være sin egen kontroll. Nye helseopplysninger vil bli samlet inn med kliniske data, spørreskjema og intervju Data vil lagres i Biomet Healt care LTD UK og i ordinært journalsystem DIPS i Norge.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/900 Prosjektstart: 01.08.2011 Prosjektslutt: 01.08.2023

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: marianne.eriksen@diakonsyk.no
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmets sykehus
Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Diakonhjemmet og BiometForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Behandlet i REK
DatoREK
05.05.2011 REK sør-øst