Forskningsprosjekt


Forekomst av hepatitt C virus infeksjon hos pasientermed psykiske lidelser, komorbiditet og langtidskomplikasjoer.(HepCPsyk-studien".)

Vitenskapelig tittel:

Prevalence of chronic hepatitis C virus infection, comorbidity and long-term complications in patients with mental illnesses. A regional study in Northern Norway.Prosjektbeskrivelse:
“HepCPsyk-studien”, en kortversjon. Dette er en regional studie som tar sikte på å kartlegge forekomsten av kronisk hepatitt C virus infeksjon hos pasienter med psykiske lidelser. Internasjonale studier viser at infeksjon med hepatitt C virus medfører direkte affeksjon av intracerebrale strukturer (gliaceller bl.a), økt cytokinaktivering samt økning av den cellulære dopaminmetabolismen ( EASL april 2011). Oppfølgingsstudien i Nord-Norge kunne ikke vise signifikant forskjell i forekomsten av depresjon hos hepatitt C positive og hepatitt C virus negative pasienter. Dette er en regional studie hvor pasienter som er hospitalisert i psykiatriske klinikker, behandles i DPS-senter eller følges opp poliklinisk vil bli inkludert. Hos pasienter som er hepatitt C positive vil vi kartlegge både somatisk komorbidiet og langtidskomplikasjoner samt aktivt og tidligere rusmisbruk. Funnene vil bli sammenlignet med pasienter med psykiske lidelser uten samtidig hepatitt C virus infeksjon. Studie
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1045 Prosjektstart: 15.09.2011 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Magnhild Gangsøy Kristiansen
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset Bodø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansiering søkes fra Helse-Nord ForskningsfondForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 900

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
HepCPsyk biobank
Behandlet i REK
DatoREK
16.06.2011 REK nord