Forskningsprosjekt


Betydningen av arv og miljø for vektproblemer hos ungdom. Et internasjonalt samarbeidsprosjekt

Vitenskapelig tittel:
Early life, environmental and genetic determinants of weight-related disorders among teenagers in Finland, Norway, Sweden, UK, USA and India

Prosjektbeskrivelse:
Hovedmålet med prosjektet er å bedre forstå årsaker til overvekt og spiseproblemer hos ungdom. Overvekt og fedme er et av de mest presserende helseproblem på verdensbasis med store helsemessige, sosiale og økonomiske problemer. Også spiseforstyrrelser er et problem.. Mekanismene bak forskjellig vektutvikling hos unge, spesielt betydningen av interaksjoner mellom arv og miljø er fremdeles lite kjent. Kunnskap om dette er svært viktig i et forbyggingsperspektiv. Prosjektet er en del av et internasjonalt samarbeid mellom selvstendige ungdomsundersøkelser i Norge, Finland, UK, Sverige, USA og India. Totalt ca 80 000 unge vil etter planen inkluderes. Data samles inn via spørreskjema, målinger og biologiske prøver. Helseproblemer, livsstilsvaner, fødselsdata, sosioøkonomi, helsetjenestebruk, vekt og spiseproblemer og gener fra både unge og deres foreldre inkluderes. Fra Norge inkluderes ca 8000 ungdommer og begge foreldre til ca 5000 av disse dvs. totalt ca 18000 personer, som har deltatt i HUNT 3.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/740 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Turid Lingaas Holmen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Samfunnsmedisin, Nivå: PhD og forsker
Del av forskningsprogram: "Health in teens" konsortium via Folkehelseprogrammet i NFR og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)
Behandlet i REK
DatoREK
28.08.2009 REK midt
28.11.2014 REK midt