Forskningsprosjekt


Sykdomsforløp ved håndartrose

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å øke forståelsen av sykdomsutviklingen ved håndartrose med tanke på endringer i helsestatus, livskvalitet, leddforandringer, røntgen/ultralyd og MR-forandringer. Oslo håndartrose kohort ble startet i 2001-03 og inkluderte 209 pasienter med håndartrose som var henvist til revmatologisk poliklinikk ved Diakonhjemmet sykehus. Pasientene fylte ut spørreskjema, ble undersøkt klinisk og med røntgen. 128 av disse pasientene møtte til en oppfølgingsundersøkelse i 2008-09, hvor de i tillegg ble undersøkt med ultralyd og MRI. Prosjektet er en kohortstudie av pasienter med håndartrose, hvor man ønsker å følge pasientene fra de foregående undersøkelsene ved å gjenta de samme undersøkelsene fra 2008-09 (spørreskjema, klinisk undersøkelse, røngen, ultralyd, MRI).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1411 Prosjektstart: 01.12.2011 Prosjektslutt: 01.01.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tore Kristian Kvien
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det skal søkes midler fra Helse Sør-Øst og diverse legater, og evt farmasøytisk industri.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 0

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Medisin
Materiale fra biobank:
Artrose (kronisk slitasjegikt): Sykdomskonsekvenser og forløp
Behandlet i REK
DatoREK
18.08.2011 REK sør-øst
18.04.2013 REK sør-øst