Forskningsprosjekt


Anisokori i en normalbefolkning - en pupillometristudie

Prosjektbeskrivelse:
Det er antatt at en viss forskjell i pupillestørrelse (anisokori) hos enkeltindivider er et fysiologisk fenomen hos ellers friske mennesker. Flere tidligere studier har anslått en prevalens på ca. 20 %. Disse studiene er til dels nokså gamle og har en del metodologiske problemer. Det finnes nå håndholdte pupillometre som nøyaktig kan måle statiske og dynamiske forhold ved pupillen i mørke og etter påvirkning av lys og vi ønsker å bruke et slikt til å undersøke forekomsten av anisokori hos en normalbefolkning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/891 Prosjektstart: 02.05.2011 Prosjektslutt: 02.05.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Karl Bjørnar Alstadhaug
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utgiftene dekkes av interne forskningsmidler ved Nordlandssykehuset Bodø.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Lege i spesialisering, Nivå: Forskningskompetanse etter medisisnk embetseksamen
Behandlet i REK
DatoREK
12.05.2011 REK nord
25.08.2011 REK nord
22.09.2011 REK nord