Forskningsprosjekt


Rehabiliteringsopphold med OppfølgingsSamtaler (ROS)

Vitenskapelig tittel:

Rehabiliteringsopphold med OppfølgingsSamtaler (ROS). Undersøkelse av et målrettet rehabiliteringsopphold med oppfølgingssamtaler for personer med revmatisk sykdom: En multisenterstudie.

Effects of structured goal planning and tailored follow-up in rehabilitation for patients with inflammatory rheumatic diseases: A stepped wedge cluster randomized trial.Prosjektbeskrivelse:
Inflammatoriske revmatiske sykdommer representerer en stor belasting for individene som rammes og for samfunnet. Sykdommene er karakterisert ved inflammatoriske prosesser som fører til leddskade, varierende grader av funksjonshemming og affeksjon av forskjellige organer. Flere studier viser at pasientene har god nytte av rehabilitering. Likevel, effekten av rehabilitering synes å avta over tid, og en ny norsk studie viser at majoriteten faller tilbake til sin opprinnelige helsestatus 6 måneder etter utskrivelse fra rehabiliteringsopphold. Det er derfor en stor utfordring å hjelpe pasienter til å opprettholde selvhjelpsstrategier som ble introdusert i rehabiliteringsperioden for derigjennom å forsterke og forlenge rehabiliteringseffekten. Formålet med denne studien er å utvikle et skreddersydd målplanleggings og pasientstøttende oppfølgingsprogram i rehabiliteringen av pasienter med revmatisk sykdom, samt evaluere måloppnåelse, helseeffekter og kostnadseffektivitet ved programmet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/909 Prosjektstart: 16.05.2011 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingvild Kjeken
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus mottar i perioden 2010-2012 midler fra Helse Sør-Øst for å organisere og drive et nettverk innen revmatologisk forskning. Gjennomføring av datainnsamlingen er fullfinansiert via disse midlene. Det vil også søkes om eksterne midler for å finansiere stipendiatstillinger knyttet til prosjektet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 312

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefag, Nivå: MSc, PhD
Behandlet i REK
DatoREK
04.05.2011 REK sør-øst
12.04.2012 REK sør-øst
07.06.2018 REK sør-øst