Forskningsprosjekt


Mestringskurs - en retning ut av kroniske smerteopplevelser?

Vitenskapelig tittel:
Hvordan opplever kroniske smertepasienter et gruppekurs i smertemestring? - Gruppeprosessen og smerteopplevelse

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å se hvordan kroniske smertepasienter opplever å delta i et fireukers smertemestringskurs, som en del av opphold på en rehabiliteringsklinikk på Østlandet. Kurset baseres på en ”helhetlig tenkemåte”, heller enn en rent kognitiv tilnærming, som ofte har blitt brukt i gruppeterapisettinger for smertepasienter. Deltakerne rekrutteres blant personer påmeldt et åtteukers kurs i mestring for kroniske smertepasienter ved et rehabiliteringssenter, og det skal benyttes semistrukturerte, kvalitative intervjuer.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/728 Prosjektstart: 09.09.2009 Prosjektslutt: 29.11.2009

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Liss Gøril Anda
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudiet i Psykologi, Nivå: 1. avd.
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2009 REK sør-øst