Forskningsprosjekt


Molekylærbiologiske metoder for diagnostikk av malaria

Vitenskapelig tittel:

Molecular biology methods for detection of malariaProsjektbeskrivelse:
Dagens metode for malaria-diagnostisering er bruk av mikroskop eller hurtigtester. Svakheten ved disse testene er at de kan overse pasienter med lavt antall parasitter i blodet. Derfor er det behov for tester med økt sensitivitet. En mener at molekylærbiologiaske tester som Polymerase Chain Reactin (PCR) og Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) begge er tester med bedre sensitivitet. Hensikten med studien er 4-delt: 1. Å vurdere sensitivtet og spesifisitet for PCR og LAMP. 2. Å vurdere klinisk relevans av disse testene i forhold til nåværende rutineprøver for diagnose og oppfølging av malaria. 3. Å forbedre nåværende PCR og LAMP metoder ved å teste nye primere og protokoller. 4. Utvikle og evaluere forenklet DNA rensing og visualisering av LAMP resultater. Utgangspunktet for studien vil være blodprøver fra pasienter med feber etter besøk i malaria-områder. En regner med at en eller flere av testene vil gi positivt utslag for malaria for 20-30% av deltakerne. Dette vil utgjøre ca 40 personer. Der er kun disse en vil inkludere i studien og en vil hente inn journaldata fra disse. En vil i utgangspunktet benytte ”passivt samtykkle”, men en regner med at noen vil være vanskelig eller umulig å få tak i, og for dem søkes det om ”dispensasjon fra samtykke”.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/942 Prosjektstart: 15.05.2011 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kurt Hanevik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningen finansieres via midler fra Kompetansesenter for tropiske infeksjonssykdommer og medisinsk avdelingForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført som planlagt.
Materiale fra biobank:
Infeksjonsseksjonenes kombinerte forskning- og kliniske biobank
Behandlet i REK
DatoREK
12.05.2011 REK vest
14.08.2014 REK vest
31.01.2018 REK vest