Forskningsprosjekt


Behandling av galleveiskomplikasjoner ved primær skleroserende kolangitt: ballong eller stent?

Vitenskapelig tittel:

Stentbehandling eller ballongdilatasjon for PSC-strikturer - en randomisert multisenterstudieProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke effekten av to metoder for behandling av pasienter med primær skleroserende kolangitt (PSC). Sykdommen er kronisk progressiv og fører til innsnevring av galleveiene og kan resultere i levertransplantasjon. De to metodene er henholdsvis kortvarig plassering av plastikk-stent i galleveiene eller ballongdilitasjon uten sténting. "De to metodene er begge effektive, men har ikke blitt sammenlignet i en randomisert studie." Prosjektet gjennomføres som multisenterstudie i Europa. Antall deltagere i Norge er om lag 20 personer av i alt ca 100. Det informerte samtykket er utformet i et klart godt språk hvor ulempene i forbindelse med hyppigere kontroller gjennom en to-årsperiode er klar.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1097 Prosjektstart: 01.06.2011 Prosjektslutt: 01.01.2016

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Lars Aabakken
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen spesiell finansiering, bortsett fra utviklingskostnaden for databasen som er dekket av AMC.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2011 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst