Forskningsprosjekt


Unge voksne pårørende

Vitenskapelig tittel:
Unge voksne pårørende til alvorlig kreftsyk forelder.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet vil studere opplevelser hos unge voksne pårørende til forelder med alvorlig kreftsykdom. Juridisk sett er man å forstå som voksen når man er 18 år, mens mentalt og relasjonelt sett har mange minimal erfaring med å opptre som voksen. Det er sannsynlig at unge voksne har særegne erfaringer som pårørende. Prosjektet ønsker å fange noen av disse. Prosjektet vil trolig kunne si noe om hvordan man bør anvende sosionombistand til unge voksne pårørende ved St. Olavs Hospital.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/707 Prosjektstart: 14.07.2009 Prosjektslutt: 14.07.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Berge-Solberg
Forskningsansvarlig(e):  NTNU
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i sosialt arbeid, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
28.08.2009 REK midt