Forskningsprosjekt


Sporelementer hos pasienter med porphyria cutanea tarda, en prospektiv studie.

Prosjektbeskrivelse:
REK Vest anser Helse Bergen HF som forskningsansvarlig for prosjektet. Porphyria cutanea tarda (PCT) er en porfyrisykdom som gir blemmer og erosjoner i ansikt, hender og føtter. Jernoverskudd spiller en viktig rolle for å utvikle og vedlikeholde sykdommen. Hensikten med prosjektet er å undersøke om andre sporelementer kan ha liknende virkning. Man ønsker å undersøke nivå av sporelementer hos 60 pasienter med PCT, sammenliknet med 30 friske kontrollpersoner. Videre vil man følge endringen i nivåene av sporelementene hos PCT- pasienter mens pasientene er under behandling (blodtapping). Det vil bli innhentet kliniske opplysninger, blod- og urinprøver ved diagnosetidspunkt og hver tredje måned inntil pasientens symptomer forsvinner.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/937 Prosjektstart: 01.06.2011 Prosjektslutt: 01.06.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Aasne Aarsand
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer vil bekoste analysene, administrative utgifter og refundere eventuelle egenandeler pasientene må betale i forbindelse med blodprøvetaking, samt reiseutgifter pasientene måtte ha.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Behandlet i REK
DatoREK
12.05.2011 REK vest
14.01.2016 REK vest