Forskningsprosjekt


Akutt intermitterende porfyri

Vitenskapelig tittel:

Tannhelse, kosthold, inflammasjon og biomarkører for sykdomsaktivitet ved akutt intermittererende porfyriProsjektbeskrivelse:
Akutt intermitterende porfyri (AIP) er en sjelden arvelig sykdom som er relativt hyppig forekommende i Nordland fylke hvor vi har verdens nest høyeste hyppighet. AIP skyldes mutasjon i et av de første enzymene i hemesyntesen. AIP gir hos noen symptomer som magesmerter, nedsatt muskelkraft og nerveskade. AIP anfall kan utløses av medikamenter, hormoner, infeksjon, alkohol og stress. Behandling er å fjerne utløsende årsaker, spise mye sukker, evt. gi glukose og syntetisk hemearginat intravenøst. I et delprosjekt undersøkes tannstatus ved AIP. Blod og urinprøver vil bli analysert på markører for bla. inflammasjon, jernstoffskiftet og glukoseomsetning som kan bidra til å forklare hvorfor noen blir syke. Vi vil sammenligne én gruppe AIP med symptomer, en gruppe med AIP uten symptomer med en frisk kontrollgruppe. Vi lager et normalmateriale for porfyrinforløpere og porfyriner i urin hos friske gravide, og beskrive kasuistikker med AIP pasienter som har fått spesiell behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/1330 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Ole-Lars Brekke
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes Helse Nord med søknadsfrist 1.september 2011 om forskningsmidler herunder lønn til PhD-kandidat Elin Storjord og driftsmidler. Det vil også bli søkt somatisk forskningsfond ved Nordlandssykehuset og evnt. andre aktuelle kilder og fond om økonomisk støtte til prosjektet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 150

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Materiale fra biobank:
Akutt intermitterende porfyri i Nordland
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2011 REK nord