Forskningsprosjekt


Tidlig rehabilitering etter hjerneslag

Vitenskapelig tittel:

Life Early After STroke - the LEAST studyProsjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å belyse sammenhengen mellom tidlig mobilisering, fysisk aktivitet og tverrfaglig tilnærming og funksjonell bedring etter hjerneslag. Studien ’Tidlig rehabilitering etter hjerneslag’ er en prospektiv observasjonsstudie hvor mengden og kvaliteten på tidlig rehabilitering vil bli registrert ved bruk av metoden "Behavioural Mapping" hos 400 pasienter med akutt hjerneslag som er innlagt ved 10 slagenheter i Norge. Disse data vil bli sammenholdt med funksjonsnivået tre måneder senere for å undersøke om tidlig og høy aktivitet er assosiert med høyt funksjonsnivå. Avidentifiserte opplysninger skal overføres til Florey Neuroscience Institutes, Melbourne, Australia. Samtykke innhentes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1428 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bent Indredavik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av midler tildelt fra Kontaktutvalget mellom St. Olavs Hosiptal og Det medisinske fakultet ved NTNU samt midler fra Slagenhetens forskningsfond.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 400

Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2011 REK midt
17.02.2012 REK midt
27.04.2012 REK midt
27.04.2012 REK midt