Forskningsprosjekt


MR-HUNT: Hvem deltar?

Vitenskapelig tittel:

Er det forskjell i helsetilstand og sosio-øknomiske status

blant deltakere i MR-HUNT i forhold til andre HUNT 3-deltakere i alderen 50-65 år?

                   Data fra HUNT 1, HUNT 2 og HUNT 3Prosjektbeskrivelse:
MR HUNT er en delundersøkelse av HUNT 3. Man ønsker nå å kartlegge i hvor stor grad deltakere i MR-HUNT skiller seg fra personene som deltok i kun HUNT 3 og ikke MR-HUNT i tillegg. Dette er en metodologisk studie hvor det skal undersøkes for eventuelle forskjeller i selvrapportert helse og sosioøkonomisk status mellom de to gruppene. Det skal brukes data fra HUNT 1, 2 og 3.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/972 Prosjektstart: 02.05.2011 Prosjektslutt: 01.02.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Knut Hagen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det vil bli benyttet opparbeidede forskningsmidler fra prosjektmedarbeiderne til å betale utgifter til kobling av data samt artikkelpenger til HUNT forskningssenter.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 18916

Del av forskningsprogram:

HUNT 3


Behandlet i REK
DatoREK
28.05.2011 REK midt