Forskningsprosjekt


Endringer i aktivitetsmønster etter sykdom; å beherske dagliglivets utfordringer når livet brått endres

Vitenskapelig tittel:

Changes in occupational pattern after disability; mastering everyday life when life turnsProsjektbeskrivelse:
Prosjektleder presenterer formålet med studien på denne måten: ”På Klinikken for hjerneskader på Sunnaas sykehus rehabiliteres personer med traumatisk hjerneskade og slag. Blant annet er disse personene tidlig etter skade opptatt av hvordan og når de kommer tilbake i arbeid. Effektive metoder forkorter behandlingstiden. Dermed blir det å komme tilbake til arbeid i de fleste tilfeller et tema som vil bli tatt opp under et kontrollopphold. Man tilstreber å komme tilbake til den person de en gang var. Oftest erfarer de forandringer i kapasitet og utholdenhet. I en periode når fysiske evner og aktivitetsmønster endres oppstår nye vaner og roller. Hensikten med prosjektet er å kartlegge menneskers erfaringer av endringer i aktiviteter og hvordan de behersker vaner og roller etter skade med sikte på å komme tilbake i arbeid.” Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/925 Prosjektstart: 01.08.2011 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Marie Berg
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sunnaas sykehus HF, interne forskningsmidlerForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 12

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: opptak til Doktorgradsprogrammet ved Det medisinske faktultet per den 16 mars 2011 , Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
04.05.2011 REK sør-øst
17.08.2011 REK sør-øst
19.10.2011 REK sør-øst