Forskningsprosjekt


Pasienter og omsorgsyteres erfaringer med bruk av hostestøtte ved ALS

Vitenskapelig tittel:
Pasienter og omsorgsyteres erfaringer med bruk av hostestøtte ved ALS

Prosjektbeskrivelse:
Mekanisk hostestøtte er et hjelpemiddel som brukes ved amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Denne studien har som målsetting å få kunnskap om hvordan pasienter med ALS og deres omsorgsytere erfarer å bruke mekanisk hostestøtte, med henblikk på fortrolighet i bruk, samt hvordan bruken av mekanisk hostestøtte innvirker på sosiale relasjoner og oppfattelse av sykdommen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/835 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jan Frich
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helsefagvitenskap, UiO, Nivå: Mastergrad
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2009 REK sør-øst