Forskningsprosjekt


Fokusgruppediskusjoner om holdninger til bruk av urtemedisin under svangerskapet

Vitenskapelig tittel:
Fokusgruppediskusjoner om holdninger til bruk av urtemedisin under svanger skapet

Prosjektbeskrivelse:
Med bakgrunn i at urter er relativt mye brukt under graviditet, og at dokumentasjonen for sikkerhet og effekt er begrenset, ønsker man i dette prosjektet å finne ut hvorfor gravide bruker urtemedisin, og hvilke holdninger og oppfatninger de har om slike midler. En fokusgruppediskusjon om temaet ble gjennomført ved University of East Anglia. I denne studien fant man at kvinner som hadde brukt naturmidler under graviditet, gjorde det fordi de oppfattet midlene som naturlige og trygge, og fordi de ikke stolte på farmasøytisk industri. I dette prosjektet vil man gjennomføre seks fokusgruppediskusjoner á seks til syv deltakere, under norske forhold.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/823 Prosjektstart: 17.08.2009 Prosjektslutt: 30.06.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Lone Holst
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Farmasi, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2009 REK sør-øst