Forskningsprosjekt


Oppfølgningsstudie pengespill 2009

Vitenskapelig tittel:
Oppfølgningsstudie etter SINTEFs befolkningsundersøkelser om pengespill og pengespillproblemer utført før (2007) og etter (2008) spilleautomatforbudet.

Prosjektbeskrivelse:
SINTEF utførte én befolkningsstudie før spilleautomatene forsvant fra markedet sommeren 2007 og én i 2008, omtrent ett år etter at spilleautomatene ble fjernet. Det ble i 2008 ikke observert noen endring i antall nåværende spilleavhengige til tross for spilleautomatforbudet. Tall fra Hjelpelinjen for spilleavhengige viste en stor nedgang i antall nye henvendelser etter spilleautomatforbudet. I tillegg har panel-undersøkelser utført før og etter automatforbudet vist at det generelle spillet til de som tidligere spilte på spilleautomater var redusert. Andelen spilleavhengige er lav, og signifikante endringer kan være vanskelig å detektere på gruppenivå. En oppfølgningsstudie på individnivå vil derimot gi et mer robust materiale å studere. Individuelle endringer av spillevaner har ikke blitt studert tidligere i Norge. I tillegg vil denne studien gi kunnskap om effekten av regulering av spillemarkedet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/774 Prosjektstart: 18.08.2009 Prosjektslutt: 18.12.2009

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anita Øren
Forskningsansvarlig(e):  SINTEF Teknologi og samfunn
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Sluttrapport og publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
28.08.2009 REK midt