Forskningsprosjekt


Kritiske faktorer for sikker bilkjøring etter hjerneskade

Vitenskapelig tittel:
Kritiske faktorer for sikker bilkjøring etter hjerne skade: kognisjon, høyereordens kognisjon og premorbide faktorer.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet søker å finne svar på hvilke faktorer som er mest kritiske for bilkjøring etter et hjerneslag eller traumatisk hodeskade, og om det er mulig å trene opp noen av disse faktorene i bilsimulator eller med databasert kognitiv trening. En del av prosjektet vil studere samvirket mellom kognisjon, høyereordens kognisjon (eksekutive funksjoner, metakognisjon og sykdomsinnsikt) og premorbide faktorer (tidligere kjøreatferd, kjørestil og personlighet), og deres betydning for sikker kjøreatferd. Man skal også undersøke om strukturert simulator- eller databasert trening kan føre til bedring av kognitiv funksjon og øke pasienters sykdomsinnsikt/metakognisjon.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/846 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 01.04.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Per-Ola Rike
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: Ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2009 REK sør-øst