Forskningsprosjekt


Å mestre livet som revmatiker

Vitenskapelig tittel:
En oppfølgingsstudie av effekt av lærings- og mestringsopphold

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en oppfølgingsstudie av pasienter som har deltatt i intervensjonsgruppe i tilsvarende studie tidligere. Studien skal undersøke effekt av lærings- og mestringsopphold ved Revmatismesykehuset hos pasienter med fibromyalgi.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/904 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 01.04.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bente Hamnes
Forskningsansvarlig(e):  Revmatismesykehuset AS
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Sykepleievitenskap og Helsefag, UiO, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2009 REK sør-øst