Forskningsprosjekt


Hvordan skal vekst og ernæringsstatus måles hos barn med cerebral parese (CP)?

Vitenskapelig tittel:
Assessment of growth and nutritional status in children with cerebral palsy

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med cerebral parese (CP) ofte også andre symptomer på skade av sentralnervesystemet, slik som epilepsi, nedsatt kognitiv funksjon, syn eller hørsel, talevansker, spiseproblemer, dårlig vekst og inkontinens. De siste 15 årene har man begynt å ernære flere av barna gjennom en sonde som går rett gjennom huden og inn i magesekken, noe som har ført til bedre ernæringsstatus. Teknikken har også bedret mange av barnas og familienes livskvalitet. Likevel er det uklart om vektoppgangen etter slik behandling reflekterer normal sunn vekst eller om den bare skyldes fett. Det er en reell fare for at redusert aktivitet og sondeernæring kan føre til overvekt og fedme. Evidensbasert kunnskap om hvordan vekst og ernæring skal måles er mangelfull, spesielt når det gjelder hvordan man skal måle høyde og fettmasse. Målet med denne studien er derfor å finne ut hvordan man best skal måle ernæringsstatus og vekst, for dermed å sikre en optimal ernæring hos barn med CP.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1842 Prosjektstart: 18.01.2010 Prosjektslutt: 30.06.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Torstein Vik
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerlinjen, Nivå: Grunnstudiet medisin skal lede til phd
Sluttmelding/publikasjon: Hvordan skal vekst og ernæringsstatus måles hos barn med cerebral parese (CP)?
Behandlet i REK
DatoREK
02.11.2009 REK midt
10.02.2017 REK midt