Forskningsprosjekt


Betydningen av den arvelige faktoren apoE for utvikling av visse sykdommer.

Vitenskapelig tittel:
Betydningen av apolipoprotein E-polymorfismen for sykdomsutvikling.

Prosjektbeskrivelse:
Apolipoprotein E er et protein som er viktig for fettmetabolismen og kolesteroltransport i blodet og mellom celler. Tre varianter av proteinet kodes av genvariantene e2, e3 og e4 på kromosom 19. Variasjonen har effekt på risikoen for å utvikle senil demens, men har også betydning for hjerte-karsykdom, selv om dette er mer usikkert. Formålet med prosjektet er å studere betydningen av genvariasjonen for apo-E for utvikling og dødelighet av ulike sykdommer som bla, demens, hjerte-karsykdom, enkelte infeksjonssykdommer, kreft og diabetes. Ytterligere delmål i prosjektet inkluderer å bestemme apo-E variasjonen i normalbefolkning i Oslo, se på sammenhenger mellom apo-E og nevrodegenerativ sykdom og vurdere nytten av obduksjoner.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/952 Prosjektstart: 01.01.1996 Prosjektslutt: 30.06.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Theresa Kumar
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Lik
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk, Nivå: Doktorgrad, philosophiae doctor
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2009 REK sør-øst