Forskningsprosjekt


Å ivareta pasienten

Vitenskapelig tittel:
En kvalitativ studie av de etiske dimensjonene ved legers møte med pasienter i daglig klinisk praksis.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skal synliggjøre legers etiske valg i vanlig klinisk arbeid, for å bedre forstå den verdimessige betydningen av klinisk praksis. Første del av prosjektet inkluderte observasjon og intervju av 15 leger, hvor man fant at legenes kliniske tilnærming systematisk vektla visse moralske verdier. I denne delstudien ønsker man å utdype disse resultatene ved å studere opptak av lege-pasient møter, for å se i hvilken grad legene ivaretar pasientene utover det medisinske, som medmennesker.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/913 Prosjektstart: 24.08.2009 Prosjektslutt: 01.07.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Pål Gulbrandsen
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: Doktorgrad
Del av forskningsprogram: The patient's perspective in hospital encounters between doctors and patients (Større søknad til Norges forskningsråd med seks prosjekter bygget over et materiale innsamlet i 2007-08, der det vil bli sendt separate søknader til REK for hvert delprosjekt)
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2009 REK sør-øst