Forskningsprosjekt


Yngre personer med demenssykdom i eget hjem - pårørendes funksjon i hverdagslivets aktiviteter

Prosjektbeskrivelse:
De fleste yngre personer med demenssykdom lever og bor i eget hjem i tidlig fase av sykdommen. Fokus i denne studien er hvordan det er å leve og bo sammen med yngre personer med demens i tidlig fase. Hensikten med studien er å se på erfaringer pårørende har i forhold til samhandling i hverdagslivet med personen med demens. Et sentralt aspekt er den pårørendes rolle/funksjon ved aktivitetsutførelse. Mastergradsprosjektet er kvalitativt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1338 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Cathrine Arntzen
Forskningsansvarlig(e):  Avdeling for sykepleie og helsefag
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helsefag v/UiT, Nivå: master
Sluttmelding/publikasjon: Oversender sluttrapport og masteroppgave
Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2009 REK sør-øst