Forskningsprosjekt


Fysioterapi i pasientens hjem hos slagpasienter i tidlig fase

Vitenskapelig tittel:
Fysioterapi i pasientens hjem hos slagpasienter i tidlig fase

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med dette studentprosjektet er å utdype en spesifikk del av prosjektet ”Optimal slagbehandlingskjede i Lister regionen”, som innebærer en endring i praksis fra rehabilitering på sykehus til Early Supported Discharge (ESD). Man skal her se på hvordan faktisk klinisk fysioterapi fortoner seg i pasientens eget hjem. Prosjektet er kvalitativt, og deltakerne skal filmes i behandlingssituasjonen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/782 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 01.06.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Britt Normann
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Mastergradsprogram i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning voksne, Nivå: mastergrad
Sluttmelding/publikasjon: Fysioterapi i pasientens hjem hos slagpasienter i tidlig fase
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2009 REK sør-øst