Forskningsprosjekt


Bevegelseskvalitet etter hjerneslag - et nødvendig fokus i fysioterapi?

Vitenskapelig tittel:
Bevegelseskvalitet etter hjerneslag - et nødvendig fokus i fysioterapi?

Prosjektbeskrivelse:
Hjerneslag er den største årsaken til funksjonsnedsettelse i de fleste vestlig land. For omlag en tredjedel vedvarer funksjonsproblemene i mer eller mindre grad resten av livet. I tidlig fase etter et hjerneslag er det vanlig at pasientene har hemiplegiske lammelser som gir redusert eller manglende gangfunksjon. Gangfunksjonen er et sentralt element i fysioterapibehandlingen på slagenhet. I prosjektet vil jeg rette fokus mot bevegelseskvalitet i gange hos pasienter med hjerneslag i tidlig fase. Med denne studien ønsker jeg å rette et forskningsblikk mot fysioterapibehandling i praksis. Jeg ønsker å analysere og dokumentere fysioterapeutens handlinger og eventuelle endringer i bevegelseskvalitet under gange hos pasientene. Hvordan bevegelsene utføres og relæres kan ha konsekvens for hvilket gangmønster som etableres videre etter et hjerneslag. I den sammenheng er det derfor ikke bare av betydning at fysioterapeuter arbeider med bevegelser, men også hva vi gjør og hvordan vi gjør det.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/778 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Britt Normann
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Mastergradsprogram i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning voksne, Nivå: mastergrad
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble gjennomført som planlagt
Behandlet i REK
DatoREK
03.09.2009 REK nord