Forskningsprosjekt


En kvalitativ studie om opplevd hverdagsliv etter traumatisk hjerneskade

Prosjektbeskrivelse:
Studien er en del av en mastergrad og studiens hensikt er å frembringe kunnskap om de erfaringer personer med traumatisk hodeskade har gjort seg om livet hjemme etter skaden. Målgruppen er personer som i akuttfasen ble klassifisert som alvorlig eller moderat, som fikk tilbud om tidlig rehabilitering ved UNN, og som ble utskrevet til hjemmet/tilpasset bolig utenom institusjon etter primærbehandling med varighet opp til noen måneder. Intervjuene skal foretas i stabil fase, dvs. minimum 1 år etter skaden. Flere studier viser at pasienter angir redusert livskvalitet og/eller tilfredshet med livet etter en slik skade. Dette prosjektet ønsker å se på hvordan de helsetjenester som tilbys unge og voksne med hjerneskade, er tilpasset deres behov og deres målsettinger. Det skal benyttes kvalitativ metode med semistrukturerte intervju i denne undersøkelsen da samtalen anses som et godt utgangspunkt for å få kunnskap om hvordan enkeltpersoner opplever og reflekterer rundt sin situasjon.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/771 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 30.06.2009

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Cathrine Arntzen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i Helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, Nivå: Master
Sluttmelding/publikasjon: Oversender sluttmelding og masteroppgave
Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst