Forskningsprosjekt


Fysisk aktivitet hos ungdom med cerebral parese

Vitenskapelig tittel:
Erfaringer med kropp og fysisk aktivitet hos ungdom med cerebral parese

Prosjektbeskrivelse:
I overgangen fra barn til voksen blir mange ungdommer med cerebral parese (cp) lei av det som har med behandling og fysisk aktivitet å gjøre. Risikoen for inaktivtet er stor. Fysisk aktivitet er imidlertid spesielt viktig for personer med cp for å forhindre sekundære komplikasjoner. Studier peker på kunnskap og meningsfullhet som faktorer for å ha motivasjon til et fysisk aktivt voksenliv. De tar for seg overgangen fra barn til voksen i et retrospektivt perspektiv. Erfaring fra helsevesenet tilsier at det er lite tradisjon for bevisst fokus på kunnskapsformidling og motivasjonsfremmende arbeid for denne gruppen. Det er mangelfull kunnskap om hva ungdom selv erfarer når det gjelder motivasjon og kunnskap om fysisk aktivitet.Formålet med denne studien er å få økt kunnskap om hvordan ungdom med cp opplever sin egen situasjon og finne forhold med betydning for at de skal være fysisk aktive. Resultatene vil kunne ha betydning for fysioterpeuters fagutøvelse og for den enkelte ungdoms fysiske aktivitetsnivå. På sikt kan resultatene bidra til helsemessig gevinst for den enkelte ved at ungdommen blir motivert til å være mer fysisk aktiv.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/920 Prosjektstart: 14.09.2009 Prosjektslutt: 30.06.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Gunn Kristin Øberg
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning barn, Nivå: Mastergrad
Sluttmelding/publikasjon: Gjennomført prosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
03.09.2009 REK nord