Forskningsprosjekt


24 timers posisjonering

Vitenskapelig tittel:
24 timers posisjonering for barn med cerebral parese, spastisk quadriplegi

Prosjektbeskrivelse:
Barn med CP, spastisk quadriplegi får fysioterapioppfølging jevnlig fra spedbarnsalderen. Behandlingen søker å opprettholde bevegelighet samt å forbedre grovmotoriske funksjoner ut i fra barnets forutsetninger. Målet er å motvirke de kontrakturer og feilstillinger som er vanlige hos disse barna, særlig i hofter og rygg. Tiltross for behandling utvikler de deformiteter og feilstillinger. 24 timers posisjonering er en omfattende tilnærming som søker å forebygge feilstillinger gjennom å gi støtte i alle utgangsstillinger for å sikre en optimal kroppsstilling. Det er publisert studier som viser positiv effekt ved tilnærmingen. Det er imidlertid ingen studier som har sagt noe om familienes erfaringer med å implementere 24 timers posisjonering i hverdagen. Hensikten med denne studien er derfor å få økt kunnskap om hvordan denne tilnærmingen oppleves av foreldre til barn som har prøvd dette i praksis. Studiens resultater vil kunne gi innsikter med betydning for veiledning og organisering av fysioterapitjenester og lette implementering av 24 timers posisjonering i praksis.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/922 Prosjektstart: 15.09.2009 Prosjektslutt: 30.06.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Gunn Kristin Øberg
Forskningsansvarlig(e):  Univsersitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Masterprogram i Helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi, fordypning barn, Nivå: Masteroppgave
Sluttmelding/publikasjon: Gjennomført prosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
03.09.2009 REK nord