Forskningsprosjekt


Målsetningsprosessen i rehabilitering

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å finne ut hvordan målsettingsarbeidet foregår i rehabiliteringsfeltet, og hvilke utfordringer det innebærer. Målsettingsarbeidet regnes som et nøkkelområde for å lykkes med rehabilitering, men det er lite omtalt i litteraturen hvordan det konkrete målsettingsarbeidet med brukeren kan foregå. Derfor vil virksomheten tjene på at spørsmålet blir tatt opp, og at man finner ut hvordan arbeidet skjer i praksisfeltet. I etterkant kan man diskutere videre hva som kan tilføres praksisfeltet for å styrke målsettingsprosessen. Jeg har derfor formulert følgende foreløpige problemstillinger: 1)Hvordan tematiseres mål i første møte mellom bruker og rehabiliteringsteam? 2)Hva er betydningen av å sette mål, og hvilke erfaringer har rehabiliteringsteamet med dette arbeidet?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/786 Prosjektstart: 15.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Cathrine Arntzen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Nevrologisk fysioterapi, fordypning voksne, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
03.09.2009 REK nord