Forskningsprosjekt


Roller og ansvar ved respiratorbehandling

Vitenskapelig tittel:
Organisation structure and role responsibility for ventilation and weaning practices in Norway

Prosjektbeskrivelse:
Det er relativt lite forskning som beskriver sykepleiernes rolle i beslutningsprosessen ved respiratorbehandling og -avvenning. Studier som beskriver implementering av sykepleiestyrt avvenningsprotokoller identifiserer signifikante reduksjoner i respiratorbehandlingstiden. Det er imidlertid usikkert om det er protokollene eller om det er utvidelse av sykepleiernes beslutningsrolle som resulterer i redusert avvenningstid. Innenfor litteraturen er økning i sykepleiernes innflytelse i den kliniske beslutningsprosessen knyttet til økt jobbtilfredshet, pasienttilfredshet og kvalitet i behandlingen. Moderne intensivavdelinger krever tverrfaglig samarbeid. En nyere nordamerikansk undersøkelse har påvist sammenheng mellom en lav standardisert mortalitetsratio (SMR) og høy skåre i teamarbeid. Formålet med studien er å utvikle en profil på sykepleiernes roller og ansvar i beslutningsprosessen i forbindelse med respiratorbehandling og -avvenning. 1. Studien utgjør det norske bidraget i en større internasjonal studie- "Survey of Mechanical Ventilation and Weaning Role Responsibilities" 2. Studien skal inngå som en delstudie i et planlagt doktorgradsprosjekt - "Når pusten må hjelpes" - Erfaringer, roller og ansvar ved respiratoravvenning"
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/840 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: hege selnes haugdahl
Forskningsansvarlig(e):  Helse Nord-Trøndelag
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: helsevitenskap, Nivå: doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
02.11.2009 REK midt