Forskningsprosjekt


Intravenøs behandling i sykehjem

Vitenskapelig tittel:
Kan et strukturert opplæringsprogram i intravenøs behandling i sykehjem føre til bedre pasientforløp og redusere sykehusinnleggelser?

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med forskningsprosjektet er å finne ut om et strukturert opplæringsprogram i intravenøs væske- og antibiotikabehandling rettet mot sykepleiere og leger involvert i behandling av pasienter i sykehjem gir bedre pasientforløp og færre sykehusinnleggelser. Et strukturert opplæringsprogram i intravenøs væske- og antibiotikabehandling rettet mot sykepleiere og leger involvert i behandling av pasienter i sykehjem skal gis i alle sykehjem i Vestfold i de to kommende år. I opplæringsperioden vil pasienter som trenger intravenøs behandling som tidligere bli innlagt sykehus for denne behandling. Deretter vil de fleste formentlig kunne behandles i sykehjemmet. Kontrollgruppe vil være pasientene som innlegges i sykehus for behandling i opplæringsperioden, og intervensjonsgruppen vil være pasienter som får intravenøs behandling i sykehjem etter at personalet her har fått opplæring. Det skal innhentes informert samtykke om uthenting av alle data i forbindelse med intravenøs behandling. Der pasienten ikke er samtykkekompetent innhentes samtykke fra pårørende. Det skal brukes egenutviklede skjemaer for hver pasient. Det søkes om godkjenning for ikke å innhente samtykke for registrering av pasientdata for pasienter som får peroral antibiotika. Det søkes også om godkjenning for unntak fra samtykke for innhenting av data alder, kjønn, diagnose og behandling hvor pasienten ikke har gitt samtykke til innhenting av informasjon om sykdomsforløpet. I databearbeiding vil data være avindentifisert. Prosjektleder oppbevarer koblingsnøkkel. Antall pasienter som skal inkluderes er ikke angitt. Det opplyses om at statistiker arbeider med dette.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1584 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Morten Lindbæk
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
08.10.2009 REK sør-øst
17.08.2017 REK sør-øst