Forskningsprosjekt


Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) - sykdomsmekanismer og effekt av ulike behandlingsmetoder, inkludert Lightning Process; FORSTUDIE og HOVEDSTUDIE

Vitenskapelig tittel:
En pilotstudie for utprøvning av en intervensjon med Ligtning Process overfor kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalopati (CFS/ME), og en randomisert hovedstudie hvor effekten av to intervensjoner som inneholder Lightning Process sammenliknes med Mestringskurs.

Prosjektbeskrivelse:
Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) kjennetegnes av vedvarende utmattelse uten kjent årsak, som ikke bedres av hvile. En ny intervensjon for CFS/ME er et tredagers kurs: Lightning Process. I dette prosjektet vil man undersøke behandlingseffekten av Lightning Process. I hovedstudien vil pasienter randomiseres til en av to intervensjoner som inneholder Lightning Process. En tredje intervensjon uten randomisering, Mestringskurs, vil utgjøre kontrollgruppe. Pilotstudien vil være uten randomisering og kontrollgruppe.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1289 Prosjektstart: 20.10.2009 Prosjektslutt: 01.03.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Leif Oltedal
Forskningsansvarlig(e):  Institutt for Indremedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgrad / Postdoktor, Nivå: Doktorgrad / Postdoktor
Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2009 REK sør-øst