Forskningsprosjekt


Unge enslige asylsøkere - En kartlegging av deres erfaringer og hjelpebehov

Vitenskapelig tittel:
Unge enslige asylsøkere: En kartlegging av deres erfaringer og hjelpebehov

Prosjektbeskrivelse:
Studiens målsetning er å få kunnskap om hvilke potensielt traumatiserende opplevelser og psykiske utfordringer unge enslige asylsøkere som kommer til Norge har samt deres behov for hjelpetiltak. Alle unge enslige asylsøkere mellom 12 og 16 år ved to omsorgssentre vil bli spurt om å delta i studien. I løpet av prosjektperioden på 6 måneder vil dette utgjøre ca 70 unge. De unge skal intervjues, med tolk, og en rekke standardiserte og veldokumenterte spørreskjemaer skal fylles ut. Det er ikke avgjort på hvilken måte relevante kartleggingsinstrumenter for PTSD skal oversettes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/894 Prosjektstart: 15.08.2009 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tine Jensen
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst
11.01.2012 REK sør-øst
08.02.2012 REK sør-øst
13.06.2012 REK sør-øst
15.08.2012 REK sør-øst
23.10.2013 REK sør-øst