Forskningsprosjekt


Kreftpasienters behandlingsforløp – hvilke forløp er best?

Vitenskapelig tittel:
Pilotstudie - En observasjonsstudie av skolemedisinske, komplementære og alternative behandlingsforløp hos kreftpasienter med fokus på gjennomførbarhet

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet, er å beskrive forløpet hos pasienter med en alvorlig kreftdiagnose med sikte på å kartlegge bruk av skolemedisinske, komplementære og alternative tiltak. Denne søknad gjelder en pilotstudiesom skal gi grunnlag for å vurdere hovedprosjektets gjennomførbarhet Det er ønskelig å etablere relevante endepunkt og analysestrategier. Prosjektet er en internasjonal, ettårig kohortstudie. Månedlige spørsmål vha. syv skjema. Utvalget er tidligere kreftfrie pasienter som har fått førstegangs diagnose av bryst-, prostata- eller kolorektalkreft. Det skal inkluderes 40 norske pasienter. Det totale antallet forskningsdeltakere er 240 pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/1293 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 01.01.2023

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Gro Rosvold Berntsen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
08.10.2009 REK sør-øst
14.02.2013 REK sør-øst
22.08.2013 REK sør-øst
22.08.2013 REK sør-øst
19.09.2013 REK sør-øst
18.09.2014 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
14.02.2019 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst