Forskningsprosjekt


Å være pårørende til KOLS-pasienter - en spørreskjemaundersøkelse

Vitenskapelig tittel:
"Hospital at home and integrated care. The perspectives of relatives and municipality workers"

Prosjektbeskrivelse:
Studiens målsetning er å frambringe kunnskap som kan gi et bedre grunnlag for å tilpasse omsorgstjenester til pårørende av KOLS-pasienter. Undersøkelser viser at å være pårørende i en slik situasjon har betydning for egen helse, fritid og sosialt liv. Det er lite kunnskap om i hvilken grad situasjonen påvirker arbeidslivsdeltakelse og om omsorgstjenester er tatt hensyn til ut fra pårørendes behov.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/907 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Hilde Lurås
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Spørreskjemaundersøkelsen blant pårørende inngår som en del av et større prosjekt om kols pasienter og bruk av sykehustjenester og andre helsetjenester i eget hjem., Nivå: Delprosjekt/forskerprosjekt
Del av forskningsprogram: Helse og omsorgsprogrammet, Forskningsrådet
Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst