Generell forskningsbiobank


Pterygiumstudien i Rogaland

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å karakterisere eksidert pterygiumvev med morfologiske og histopatologiske metoder og studere proteinprofilen til pterygium ved hjelp av massespektrometri-basert proteomikk. Studien vil kunne gi ny viten om proteinprofilen og patogenesen til pterygium da det aldri tidligere er gjort proteomikkanalyser av pterygiumvev.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/872

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: David Hugo Engelsvold
Forskningsansvarlig(e):  Stavanger Universitetssykehus


Behandlet i REK
DatoREK
03.09.2009 REK nord