Forskningsprosjekt


Hemokromatose og kreft

Vitenskapelig tittel:

Kreftrisiko hos C282Y-homozygote personerProsjektbeskrivelse:
Arvelig hemokromatose i Norge er nesten utelukkende forårsaket av C282Y-mutasjon i HFE-genet. Bare de homozygote blir syke, og ca. 0,75 % av den norske befolkningen har denne gentiske konstitusjonen. Nylig har en australsk forskergruppe påvist at C282Y-homozygote, sammenliknet med personer med villtypen, har doblet risiko for å utvikle kreft i tykk- og endetarm. Kvinner som er homozygote har doblet risiko for brystkreft. Disse funnene skal nå etterprøves ved å bruke data fra hemokromatosescreeningen i HUNT 2 sammenholdt med data fra Kreftregisteret. Studiens formål er derfor å undersøke om kreftrisiko er forskjellig hos personer som er C282Y-homocygote sammenlignet med de som ikke er det.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/971 Prosjektstart: 04.04.2011 Prosjektslutt: 04.04.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Arne Åsberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder har fått tildelt kr 50 000 fra pasientforeningen Norsk Hemokromatoseforbund. Dette vil trolig dekke utgifter til framhenting av data og tillaging av analysefil.

Analysearbeid og artikkelskriving vil bli utført innen vanlig arbeidstid.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 65238

Sluttmelding/publikasjon: Hemokromatose og kreft
Behandlet i REK
DatoREK
28.05.2011 REK midt
15.02.2013 REK midt