Forskningsprosjekt


Vitaminer, hoftebrudd og hjerte- og karsykdom. Helseundersøkelsene i Hordaland (godkjent av REK Vest 19.03.09, 067.09)

Prosjektbeskrivelse:
Dette prosjektet har vært tidligere behandlet og godkjent av REK Vest (067.09). Den sendes nå inn for vurdering mht konsesjon og evt. dispensasjon fra taushetsplikten. MEN: pga problemene med vårt regionale Hjerte- kar og slagregister, som er tenkt brukt som et av endepunktsregistrene i denne søknaden, søker vi nå kun om vurdering av dispensasjon fra taushetsplikten og konsesjon for hoftebruddstudien, ikke for hjerte-karstudien. Mens vi hittil har hatt hovedfokus på B-vitaminer og homocystein relatert til hjerte- og karsykdom, osteoporose inkludert hoftebrudd, samt angst og depresjon, ønsker vi nå å utvide studien ved å måle andre viktige vitaminer i lagret plasma/serum, for å studere om også disse kan være relatert til risiko for kroniske sykdommer som osteoporose/hoftebrudd. Alle deltakerne har skrevet under på at deres blodprøve kan brukes til forskning, men at REK må godkjenne bruken. Denne søknaden om hoftebrudd omfatter i hovedsak to delprosjekter, (1) vitamin K og (2) vitaminene A og D. Første delprosjekt er en regional studie der vi kun bruker lagret plasma fra Hordalandsundersøkelsene. Andre delprosjekt er del av en nasjonal multisenter studie. For de store koblingene i denne studien mellom CONOR (Cohort Norge) (der HUSK inngår) er prosjektledelsen i Oslo, og det er allerede søkt og innvilget godkjennelser fra REK Øst, Datatilsynet og Helsedirektoratet. Det som søkes om til REK Vest er målinger av vitaminene A og D i Hordalandsstudiene, der våre resultater skal sammenstilles med tilsvarende målinger i de andre studiene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/826 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Grethe Tell
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD-prosjekt til cand.med. Ellen Apalset, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram: Denne søknaden omfatter i hovedsak to delprosjekter, vitamin K og vitaminene A og D. Førstnevnte er en regional studie der vi kun bruker lagret plasma fra Hordalandsundersøkelsene. Den andre er del av en nasjonal multisenter studie (Hip fractures: Predictors, incidence and survival. NOREPOS: The Norwegian Epidemiological Osteoporosis Studies). Prosjektet tar utgangspunkt i data fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland (HHS)1992-93 og Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) 1997-99.
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2009 REK vest