Forskningsprosjekt


NOPHO ALL 2008 - Behandlingsprotokoll for voksne mellom 18 og 45 år med akutt lymfatisk leukemi

Prosjektbeskrivelse:
Mens barn med akutt lymfatisk leukemi (ALL) har kurasjonsrater rundt 80 %, har voksne hatt langt lavere kurasjonsrater, ned mot 35 % i de største materialene. De siste årene er det blitt publisert flere studier der ungdom behandlet etter barneprotokoller har betydelig bedre overlevelse enn unge voksne behandlet etter voksenprotokoller. Typisk har man sett 20-30% økt overlevelse ved barneprotokollene. Dette er bakgrunnen for at mange nå har gått over til å bruke barneprotokoller også til voksne. Resultatene har så langt vært positive, og det ser ut som overlevelsen kan økes betydelig, samtidig som toksisiteten er akseptabel. Nordisk Forening for Pediatrisk Hematologi og Onkologi (NOPHO) har publisert resultater i verdenstoppen ved ALL hos barn i Norden. Vi ønsker nå å applisere den nye NOPHO protokollen à 2008 også til voksne mellom 18 og 45 år i Norge, Sverige og Danmark. I protokollen vil voksne få forespørsel om å delta i en understudie der det er randomisering mellom to forskjellige asparaginase-doser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/839 EudraCT-nummer: 2008-003235-20 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Petter Quist-Paulsen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: NOPHO- ALL 2008 for barn under 18 år
Behandlet i REK
DatoREK
05.10.2009 REK midt
21.06.2013 REK midt
28.11.2014 REK midt
25.11.2016 REK midt