Forskningsprosjekt


Initiativ for pasientresultater ved dialyse - PD

Vitenskapelig tittel:

Initiative for patient outcomes in dialysis - PD ( IPOD - PD )Prosjektbeskrivelse:
Det kan være vanskelig å oppnå optimal væskebalanse hos dialysepasienter. Det er flere kliniske metoder i bruk for å bestemme pasientenes hydreringsstatus, men ingen av disse kvantifiserer pasientenes væskestatus. Body Composition Monitor (BCM) fra Fresenius Medical bruker bioimpedansspektroskopi (BIS) til å kvantifisere avvik i hydreringsstatus og definere eksakt tørrvekt direkte. Studiens formål er å bruke BCM til å vurdere baseline hydreringsstatus hos nyoppstartede dialysepasienter, og følge utviklingen av denne i løpet av en 4-årsperiode. Det skal rekrutteres 25 pasienter fra norske sykehus og 300 totalt (multisenterstudie).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1143 Prosjektstart: 01.02.2011 Prosjektslutt: 01.02.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Maria Anita Radtke
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av

Fresenius Medical Care Deutchland, Clinical Research,

D-61352 Bad HomburgForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 25

Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2011 REK midt
24.08.2012 REK midt