Forskningsprosjekt


Hvor mange lymfe knuter skjuler sentral del av høyre tykktarmskrøset?

Vitenskapelig tittel:

The implications of D3 lymphadenectomy in right hemicolectomy for cancer. A postmortem study based on new anatomical data.Prosjektbeskrivelse:
Ut i fra tidligere studier vet man at arterier som forsyner høyre tykktarm, kan gå bak en stor venna som drenerer blod fra tykktarm og tynntarm, såkalt vena mesenterica superior. Disse kompliserte forholdene mellom arterier og venna ser ut til å påvirke dagens praksis i kirurgi i og med at arterier settes av på høyre side av vena mesenterica superior. På denne måten blir det sittende igjen betydelige arterielle stumper. Det er logisk å tro at med gjenværende arterielle stumper etterlates også en vis antall lymfe knuter etter operasjon. Flere studier har vist at overlevelse etter operasjon for kreft i høyre tykktarm, står i direkte sammenheng med antall lymfe knuter fjernet under operasjon. Derfor anbefales at arterier settes av sentralt dvs. på venstre side av vena mesenterica sup,såkalt D3 reseksjon. Denne studien prøver å fine ut antall og beliggenhet av lymfe knuter i sentralt del av tykktarmskrøs og deres betydning for D3 reseksjon. Studien utføres ved anatomisk obduksjon/disseksjon av lik.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1046 Prosjektstart: 01.06.2011 Prosjektslutt: 01.06.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Dejan Ignjatovic
Forskningsansvarlig(e):  Sykehus i Vestfold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

ikke aktueltForskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Lik
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 16
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 15

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: planlagt at det blir en del av doktorgrad, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: osjekt er gjennomført som planlagt og publisert - Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2011 REK sør-øst