Forskningsprosjekt


Dødelighet ved schizofreni og membranlipider

Vitenskapelig tittel:

Mortality in schizophrenia and membrane fatty acidsProsjektbeskrivelse:
Formålet med hovedstudien er å undersøke om en av årsakene til psykose kan være at kroppens celler utsettes for belastninger og skader som følge at de produserer for lite glutation. Denne studien er allerede godkjent av REK. 99 deltakere er inkludert i hovedstudien og ni av disse er nå døde. Søknaden dreier seg om tillatelse til å koble data fra de ni avdøde studiedeltakerne mot Dødsårsaksregisteret.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/1608 Prosjektstart: 01.08.2011 Prosjektslutt: 01.08.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Dag Kristen Solberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansiering er nødvendig ut over forskerens lønnsmidler fra egen avdeling.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 99

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradprogrammet, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
15.09.2011 REK sør-øst