Forskningsprosjekt


Rumperte abdominale aorta aneurismer

Vitenskapelig tittel:

Ruptured Abdominal Aortic Aneurysms: a population-based analysis of incidence, mortality, scoring validity and long-term outcomesProsjektbeskrivelse:
Rumperte abdominale aorta aneurismer har høy mortalitet og de fleste dør før de kommer til behandling. Insidensen er økende, men det er få populasjonsbaserte studier publisert siste 10 år. Vi ønsker å gjøre en retrospektiv undersøkelse basert på data journal og obduksjonsmateriale: epidemiologi, overlevelse etter behandling, validere eksisterende scoringssysyemer, reliabilitet mellom våre data og Norkar (norsk karkirurgisk register) og se på langtidsoverlevelse for pasienter behandlet for rumpert abdominalt aorta aneurisme
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2011/918 Prosjektstart: 20.04.2011 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Morten Vetrhus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen per dags dato. Arbeid på fritid.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Universitetsnivå
Behandlet i REK
DatoREK
12.05.2011 REK nord
22.09.2011 REK nord
08.05.2014 REK nord
08.09.2016 REK nord